O nama

Prvi centar dopunske i dodatne nastave i stranih jezika


Centar EducaMentis je prvi centar dopunske i dodatne nastave i stranih jezika na ovom području. Nastao je kao direktni proizvod temeljnog istraživanja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju školarci osnovnih i srednjih škola.

Naš cilj je da odgovorimo modernim potrebama društva, da motivišemo i usmeravamo decu kako bi ona uspešno pronašla sebe i odrasla u srećne i uspešne ljude.

Nastojimo da izađemo u susret individualnim potrebama polaznika zbog čega su nastavni programi u potpunosti prilagođeni svakom od njih. Upravo iz tog razloga insistiramo na radu isključivo u malim grupama.

Glavna ponuda našeg centra je pomoć školarcima u savladavanju školskog gradiva. Verujemo da su sva deca pametna i da sva mogu biti uspešna, samo ako im se priđe na pravi način i u koliko nauče pravilno da uče. Zbog toga naš stručni tim predavača usko sarađuje sa psihologom centra i pomaže deci da ostvare svoj pun potencijal.

Starijim polaznicima takođe pomažemo da u opuštenoj i prjatnoj radnoj atmosferi aktiviraju pasivno znanje jezika koji su možda već učili ili da uspešno uplivaju u svet nekog novog stranog jezika.

EducaMentis ima visoke standarde i insistira na kreativnoj disciplini. Roditelji dobijaju redovne izveštaje o napredovanju svog deteta i imaju mogućnost da i sami razgovaraju, kako sa predavačima, tako i sa psihologom centra, u koliko su za to zainteresovani.

Program je prilagođen individualnim potrebama polaznika, a sprovodi ga iskusan, visoko obrazovan i kreativan stručni tim predavača u saradnji sa psihologom centra.

Verujemo da nikoga ne možete naterati da uči, ali da svako može zavoleti da uči, samo ako mu se pristupi na adekvatan način. Upravo to je naš cilj: da uživate u radu sa nama, a da pri tom uvećate svoje znanje i samopouzdanje.

Naši rezultati su naša najbolja reklama, a gotovo svi naši polaznici su nam se pridružili po preporuci, na šta smo vrlo ponosni. Mi smo odlučili da uspemo, jeste li Vi?