Kursevi

Kursevi

Inicijalno testiranje za određivanje nivoa znanja polaznika je besplatno, kao i završno testiranje nakon odslušanog kursa. Na kraju kursa dobija se sertifikat o postignutom nivou znanja polaznika. Nastava se odvija po najsavremenijim Oxford-ovim i McMillan-ovim programima.

Kursevi za odrasle

Kursevi za odrasle u centru EducaMentis

Opšti kursevi

Kurs traje četiri meseca i podrazumeva od 58 do 64 časa u zavisnosti od broja polaznika u grupi.

Dinamika održavanja nastave je dva puta nedeljno po 90 minuta (odnosno dva puta nedeljno po dvočas).

Na svim kursevima se pre svega insistira na konverzaciji, rad je u malim grupama u prijatnom ambijentu.

Poslovni kursevi

Kurs traje četiri meseca i podrazumeva od 58 do 64 časa u zavisnosti od broja polaznika u grupi.

Dinamika održavanja nastave je dva puta nedeljno po 90 minuta (odnosno dva puta nedeljno po dvočas).

Na ovim kursevima se insistira na poslovnoj komunikaciji i osposobljavanju polaznika za bolje snalaženje u poslovnom svetu.

“SOS adult“ kursevi

Usko specijalizovani kratki kursevi za brzu pomoć odraslima kojim je ona potrebna radi posla, putovanja, polaganja ispita itd.

U ponudi su takođe i Konverzacjski i Intenzivni kursevi. Dinamika izvođenja nastave zavisi od potreba polaznika.


Kursevi za decu

Kursevi za decu u centru EducaMentis

Predškolski uzrast

Kurs namenjen deci uzrasta od 4-6 godina u trajanju od 64 časa. Dinamika izvođenja nastave je dva puta nedeljno po 50 min. Kurs traje od septembra do sredine juna.

Na ovom kursu se deca po prvi put sreću sa drugim jezikom i on im se prestavlja na zabavan način kroz igru i brojne aktivnosti. Takođe se radi na psihomotornom razvoju dece kao i na njihovoj socijalizaciji.

Školski uzrast

Kursevi namenjeni mlađim i starijim osnovcima i srednjoškolcima u trajanju od 64 časa. Dinamika izvođenja nastave je dva puta nedeljno po 50 min ili jednom nedeljno po 100 min (odnosno jedan dveočas nedeljno). Kurs traje od septembra do sredine juna.

Kursevi su podeljeni po uzrastu i nivoima znanja, rad je u manjim grupama u prijatnom ambijentu. Na časovima se insistira na konverzaciji ali i na tehnikama polaganja testova.

Radionice

Radionice za decu i odrasle u centru EducaMentis

Preko leta organizujemo radionice za decu i odrasle. Radionice su isključivo na ciljnom jeziku. Insistira se na konverzaciji kroz igru i vrlo raznovrsne zabavne aktivnosti. Cilj radionica je da se polaznici opuste i počnu aktivno da primenjuju svoje znanje.

Cena jedne radionice u trajanju od 90 min je 350 rsd. Naši stari polaznici imaju popust od 50% na cenu radionica. Svaka radionica je tematski obrađena, a polaznici mogu izabrati da li će pohađati sve radionice tokom meseca ili samo neke.

Naša iskustva u vezi letnjih jezičkih radionica su izuzetno pozitivna. Svi naši polaznici su vidno napredovali nakon pohađanja istih i postali znatno sigurniji u komunikaciji.

Teme radionica se redovno objavljuju preko naše Facebook stranice, tako da svi zainteresovani polaznici mogu na vreme izabrati one u kojima žele da učestvuju.